kontakt :: contact


mail: lis.sand@mail.dk
Tel: +45 8652 5553
info


© fotolia.com/Eduard Härkönen

forskning


Jeg har stor erfaring i samarbejde med forskere inden for forskellige forskningsområder, eksempelvis:

  • økonomi
  • medicin
  • sociologi
  • psykiatri
  • jura

Det kan være oversættelse af artikler, afhandlinger, resuméer eller power point-præsentationer.

Ofte skriver danske forskere på engelsk, men har brug for en revision af deres tekst, så den netop ikke fremstår som en tekst skrevet af en non-native speaker.
Det er en kendsgerning, at forskere, der har engelsk som modersmål, har større chance for at få offentliggjort deres forskningsresultater end forskere,
der har engelsk som fremmedsprog. 

Jeg kan tilbyde at rette en videnskabelig tekst, så den er grammatisk korrekt, har komma de rigtige steder, er idiomatisk; dvs. bruger de rigtige ord i sammenhængen. Men jeg gør det med den største respekt for forfatterens tekst – det er ham eller hende, der er eksperten, og det er vigtigt,
at meningen stadig er den samme. Derfor er samarbejdet med forskeren en absolut forudsætning for et godt resultat.